دکمه موبایل
کفاره

نوع کفاره ای که میخواهید بپردازید را انتخاب کنید.

تعداد روز

شما هنوز هیچ نوع کفاره ای را انتخاب نکرده اید.

تعداد روز هایی که می خواهید کفاره {{ data.kaffareFa[data.kaffareIdx] }} را پرداخت کنید را انتخاب کنید.

Person {{data.numDay | pNumber}} روز
{{ x | pNumber }} روز {{ x | pNumber }}

تعداد ماه هایی که می خواهید کفاره {{ data.kaffareFa[data.kaffareIdx] }} را پرداخت کنید را انتخاب کنید. (هر ماه برابر با 30 روز در نظر گرفته شده است.)

Person {{data.numMonth | pNumber }} ماه
{{ x | pNumber }} ماه {{ x | pNumber }}

تعداد مواردی که می خواهید کفاره {{ data.kaffareFa[data.kaffareIdx] }} را پرداخت کنید را انتخاب کنید.

Person {{data.numItem | pNumber }} مورد
{{ x | pNumber }} روز {{ x | pNumber }}
بعدی
مبلغ

شما می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را برای کفاره هر روز وارد کنید

مبلغ کفاره نمی‌تواند خالی باشد.
ریال بعدی
{{x.name}} Person
مبلغ دلخواه: {{ data.price | pNumber }} ریال Person
استان

لطفا استان محل زندگی خود را انتخاب کنید.

{{data.provinces[id].name}} {{city.name}} بعدی
نام استان
پرداخت

خلاصه ی پرداخت فطریه ی شما به شرح زیر است:

مورد وضعیت
نوع کفاره {{data.seyyedNameFa[data.seyyedIdx]}}
استان {{ data.provinces[data.provinceIdx].name }}
شهر {{ data.city }}
مبلغ کفاره هر روز {{ data.price | pNumber }} ریال
تعداد روز {{(data.numMonth * 31) + data.numDay | pNumber }} روز
مبلغ کل کفاره {{((data.numMonth * 31) + data.numDay) *data.price | pNumber }} ریال

کاربر گرامی، به دلیل امکانپذیر نبودن بازگشت مبالغ از حسابهای مربوطه لطفا از صحت اطلاعات وارد شده و استان انتخابی اطمینان حاصل نمایید.

پرداخت الکترونیکی
فاکتور
help

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

شماره پیگیری: {{ data.trackingCode}}

بازگشت به صفحه اصلی
unsuccessful

متاسفانه موفق به دریافت پرداخت شما نشدیم.

دوباره سعی کنید.